Postępy działań przeciwpowodziowych

18.05.2010

W dzielnicy Makoszowy trwa akcja zmierzająca do umocnienia wałów przeciwpowodziowych. Na miejscu wykorzystywany jest ciężki sprzęt, który na apel sztabu antykryzysowego użyczyły firmy funkcjonujące w Zabrzu lub na terenie miasta wykonujące prace budowlane. Sukcesywnie dowożony jest piasek do wypełniania worków, którymi podwyższa się wał. Do wzmacniania wałów użyto już ponad 10000 worków z piaskiem. Na miejscu pracują m.in. strażacy, strażnicy miejscy, żołnierze oraz mieszkańcy. W działania włączyli się też wolontariusze.

Z informacji uzyskanych o godz. 15.30 wynika, że poziom wody na rzece Kłodnicy się stabilizuje, a lokalne podtopienia są wynikiem przesiąkania wałów.
Najbardziej zagrożeni są mieszkańcy ulicy Oświęcimskiej, Styki i Rybnej, które zostały podtopione. Znajduje się tam 35 budynków z ok. 70 lokatorami. Sztab antykryzysowy proponuje osobom tym zakwaterowanie w miejscach hotelowych znajdujących się w dyspozycji miasta. Na razie ze schronienia skorzystało 29 osób.
Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik ok. godz. 15.00 obecna była na miejscu działań przeciwpowodziowych, gdzie odebrała meldunki od osób bezpośrednio zaangażowanych w akcję. Ze strony gminy prowadzone działania koordynuje główny inżynier miasta Grzegorz Janecki oraz p.o. naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Barbara Chamiga.
Policja odwiedza mieszkańców w domach informując o rozwoju sytuacji. Tworzona jest lista osób, które nie chcą się poddać ewakuacji, aby w razie zagrożenia zapewnić im skuteczną pomoc.
Obecnie w Zabrzu nieprzejezdne są następujące drogi: ul. Legnicka, ul. Drzymały, ul. Ziemska.