Aktualna sytuacja powodziowa

18.05.2010

Około godz. 23.30 została podjęta decyzja o wycofaniu się z wałów przeciwpowodziowych w dzielnicy Makoszowy i podjęciu monitoringu. Po ok. 30 min. sytuacja zaczęła się stabilizować i służby ratownicze powróciły do pracy. Doszło do niegroźnego przerwania wałów w okolicy dopływu Potoku Bielszowickiego do Kłodnicy. Zalany został wówczas niezamieszkały obszar. Spowodowało to obniżenie poziomu wód. Pozwoliło też kontynuować akcję, która była prowadzona przez całą noc.
 

O godz. 8.00 w gabinecie Prezydenta Miasta Zabrze odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego z udziałem komendanta straży pożarnej Jacka Kyci, zastępcy komendanta policji Dariusza Wesołowskiego, komendanta straży miejskiej Jarosława Rajdy, prezesa wodociągów Piotra Niemca i pracowników Urzędu Miejskiego. Zdano szczegółowy raport z sytuacji powodziowej w Makoszowach oraz działań związanych z ewakuacją mieszkańców. Obecnie 18 osób przebywa w hotelu „Pogoń-Zabrze”. Do dyspozycji pozostają wciąż miejsca hotelowe zabezpieczone przez miasto. Nad ranem z zalanego domu ewakuowano kobietę, która pozostała w szpitalu na obserwacji.
 

Teraz trwa ściąganie ciężkiego sprzętu ponieważ dotychczas wykorzystywany nie jest w stanie pracować na grząskim gruncie i zalanych terenach. Ciężki sprzęt pozyskiwany jest m. in. z Elektrociepłowni Zabrze, Siltechu oraz firm budowlanych realizujących Drogową Trasę Średnicową.