Trwają działania przeciwpowodziowe.

17.05.2010

Ponad dobę trwa akcja ratunkowa polegająca na przepompowywaniu wody oraz umacnianiu i podwyższaniu wałów na rzece Kłodnicy w dzielnicy Makoszowy.

W chwili obecnej – stan na godz. 23.00 – dalsze umacnianie wałów jest bardzo utrudnione. Mieszkańcy zostali poinformowani o zarządzeniu dotyczącym objęcia ich ewakuacją.

Nadal trwa akcja przeciwdziałania skutkom powodzi.