Monitoring zagrożenia

17.05.2010

W związku z zagrożeniem powodziowym stale trwają działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Zabrza.

 Główny inżynier miasta Grzegorz Janecki, komendant straży pożarnej Jacek Kycia oraz prezydent Małgorzata Mańka-Szulik przeprowadzili monitoring miejsc narażonych na największe niebezpieczeństwo.

O godz. 18.00 w przepompowni w Kończycach sytuację określono jako stabilną. Na potoku rokitnickim zanotowano nawet spadek poziomu wody. Najtrudniejsze warunki utrzymywały się w Makoszowach na rzece Kłodnicy zarządzanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Wszystkie służby antykryzysowe koncentrowały się na utrzymaniu wałów przeciwpowodziowych. Decyzją wojewody do akcji włączono żołnierzy Wojska Polskiego.