Zabrze przestrzenią rozwoju

Ewakuowano mieszkańców

17.05.2010

Około godz. 23.15 podjęta została decyzja o zaprzestaniu akcji podnoszenia i umocnienia wałów przeciwpowodziowych.

Powodem był brak technicznych możliwości jej kontynuowania. W tej chwili – stan na godz. 23.30 – monitorowany jest stan wałów przeciwpowodziowych. Z większości rodzin, terenu zagrożonego powodzią, ewakuowane zostały dzieci, kobiety i osoby starsze, a mężczyźni zabezpieczają domostwa.