Przedszkolaki z Zabrza gościły partnera programu Comenius z Francji

10.05.2010

Od dwóch lat Dyrekcja Przedszkola Nr 3 w Zabrzu wraz z gronem pedagogicznym i dziećmi uczestniczy w programie Comenius realizując projekt pt. „Playing with culture”. Pomysłodawcą przedsięwzięcia są nauczyciele z Ensemble Scolaire Jean XXIII – Montigne les Metz z Francji którzy do współpracy zaprosili szkoły i przedszkola z Hiszpanii, Anglii, Turcji, Polski i Litwy.

W ramach projektu każdy z uczestników zaprezentował swą szkołę, miasto oraz region.
W każdej szkole wykonano projekt gry planszowej krajowej i europejskiej. Pola gry zawierały charakterystyczne dla danego kraju zabytki, postacie, miejsca, pozdrowienia oraz maskotkę szkoły.

W kwietniu przedszkolaków odwiedziła Pani Dominique Leonard z Francji, będąca głównym koordynatorem przedsięwzięcia. Podczas wizyty spotkała się z dziećmi, personelem oraz przedstawicielami władz miasta i dzielnicy.

W trakcie spotkania dzieci zaprezentowały taniec narodowy Polonez oraz tańce regionalne Trojak i Krakowiak. Pani Dominique czynnie uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w przedszkolu oraz lekcjach języka francuskiego w Szkole Podstawowej nr 14 oraz Liceum Ogólnokształcącym Nr 3 w Zabrzu. Ponadto, miała możliwość poznania lokalnej kuchni, tradycji śląskich, a także regionalnych zabytków.