Zabrze przestrzenią rozwoju

Bezpłatne szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw woj. śląskiego

05.05.2010

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Firma AutoID Polska S.A. realizuje Projekt Szkoleniowo-Doradczy „System Zarządzania Dokumentami (DMS) – szkolenia IT dla pracowników woj. śląskiego”.

Projekt skierowany jest wyłącznie do pracowników przedsiębiorstw woj. śląskiego, a udział w nim jest bezpłatny.
Szkolenia nie wymagają podpisywania umów między Pracodawcą a Organizatorem (czyli AutoID Polska S.A.). Do udziału w Projekcie Kandydaci zgłaszają się osobiście.

Cykl szkoleniowy obejmuje 4 spotkania przez 4 kolejne miesiące(1 weekend w miesiącu, w łącznej liczbie 48 h) + 1 spotkanie w ramach doradztwa (5h).

Szkolenia rozpoczynają się w czerwcu 2010 r., w następujących grupach:

* Grupa I: 5-6 VI – miejsca wolne
* Grupa II: 12-13 VI – miejsca wolne
* Grupa III: 19-20 VI – miejsca wolne
* Grupa IV: 26-27 VI – miejsca wolne

Kolejne 2 cykle szkoleń rozpoczną się w październiku 2010 r. i w lutym 2011 r.
 

Więcej Informacji w załączniku poniżej.