Informacja dot. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej

28.04.2010

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w terminie do 18 czerwca 2010 r. w pok. 110 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śl. 5-7 w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wyborca odbiera zaświadczenie osobiście, albo przez upoważnioną osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano nr PESEL wyborcy. Wzór upoważnienia do pobrania na stronie BIP-u http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/439/204?o=tp1&e=s|204.

Dodatkowa informacja tel. (32)37-33-468 lub 310.

Uwaga: W Urzędzie Miejskim w Zabrzu nie prowadzi się naboru kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów lub upoważnione przez nich osoby. Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych upływa 28 maja 2010 r.