Zabrze przestrzenią rozwoju

Opieka w komfortowych warunkach

27.04.2010

27 kwietnia otwarty został Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Mieści się on w siedzibie dawnego oddziału ginekologiczno-położniczego na Zaborzu.

– To nowoczesna placówka, która będzie odpowiadała na potrzeby mieszkańców wymagających całodobowej specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacji i masaży, a jednocześnie niekwalifikujacych się do hospitalizacji – mówiła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy został utworzony przez Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o. Obiekt posiada 40 łóżek, izbę przyjęć z gabinetami lekarskimi, izolatkę, gabinet fizykoterapii, salę ćwiczeń ruchowych, pomieszczenie do zajęć terapeutycznych, sale zabiegowe i kaplicę. Jest tu także nowoczesna w pełni zautomatyzowana kotłownia.

Środki finansowe, które otrzymał Szpital z budżetu miasta Zabrze w formie dotacji to 1 300 000,00 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu kwotą 58 000,00 zł sfinansował powstanie trzech miejsc pracy dla osób bezrobotnych, a PFRON który zamierza sfinansować utworzenie trzech stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, przekazał 120 000,00 zł.