„Temida i Psyche trafiają w dychę!”

26.04.2010

Urząd Miejski w Zabrzu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie„Temida i Psyche trafiają w dychę!”, w ramach którego będą realizowane bezpłatne porady prawne i bezpłatne porady psychologiczne świadczone w Punktach Pomocy Koleżeńskiej w Zabrzu.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Zabrza:
 długotrwale bezrobotnych,
 nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad osobami zależnymi,
 korzystających z pomocy społecznej,
 niepełnosprawnych,
 uzależnionych,
 bezdomnych.

Termin realizacji projektu od stycznia 2010 do grudnia 2011 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie oraz uzyskaniem szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 pok. 109, tel. (32) 37 33 525, (32) 37 33 495.