Międzynarodowe rozmowy o ekologii

26.04.2010

Nauczyciele z Węgier i Słowacji gościli dziś w Urzędzie Miejskim, gdzie spotkali się z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik oraz przedstawicielami zabrzańskiej oświaty. Przebywają oni w naszym mieście w ramach wymiany związanej z ekologicznym programem Comenius. Zabrzańskim partnerem tego projektu jest SP 43.

Program pn."Daj pierwszeństwo zieleni" rozpoczął się dwa lata temu i obejmuje dwie płaszczyzny działań: merytoryczną oraz praktyczną. Koordynatorem jest strona słowacka. Podczas jego realizacji uczniowie podejmują działania proekologiczne, reorganizują przestrzeń wokół szkoły, uczestniczą w wykładach, zajęciach plastycznych, a także wycieczkach.

Na realizację tego zadania SP 43 otrzymała 24 tysiące euro z czego 80% to środki uzyskane z Unii Europejskiej.