Zabrze przestrzenią rozwoju

Konkurs „Moja Gmina 2030”

26.04.2010

Stowarzyszenie ZAWSZE ZABRZE ogłasza konkurs internetowy w ramach akcji „Masz głos masz wybór” pt. „ Moja Gmina 2030”.

Od 1 maja do 15 czerwca uczniowie szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą przygotować prace pisemne na temat "Moja Gmina 2030" w wersji elektronicznej, nie przekraczające 5 stron A4.

Celem konkursu jest podniesienie rangi aktywności społecznej oraz przedstawienie przez uczestników swojej gminy w 2030 r.

Prace można przesyłać na adres: zawszezabrze@op.pl.

Werdykt Jury zostanie ogłoszony do 21 czerwca 2010 r. na stronie stowarzyszenia „Zawsze Zabrze”(www.zawszezabrze.free.ngo.pl) oraz www.maszglos.pl . zostaną przekazane Wręczenie nagród nastąpi 6 października 2010 r. podczas debaty kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej zorganizowanej w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.