Radni udzielili absolutorium

20.04.2010

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej upłynęła pod znakiem rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2009. Radni Rady Miejskiej w Zabrzu większością głosów udzielili absolutorium prezydentowi miasta, akceptując tym samym wykonany budżet.

Wszystkie z 12 przedłożonych na wczorajszej sesji projektów uchwał zostały przegłosowane.