Sesja Rady Miejskiej

15.04.2010

19 kwietnia o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej.
 

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 10 projektów uchwał w sprawach:

1.)uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2009 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi MiastaZabrze.

2.)złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 25.03.2010 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/657/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/556/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.09.2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

3.)złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 25.03.2010 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/655/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

4.)określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat.

5.)zmiany Uchwały Nr XXXIII/491/01 Rady Miejskiej w w sprawie ustanowienia wyróżnienia im. św. Kamila, nadawanego zasłużonym dla miasta Zabrze osobom i instytucjom.

6.)określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2010 roku.

7.)zmiany budżetu miasta Zabrze na 2010 rok.

8.)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zabrzu przy ul.Jana Heweliusza 2/Al. Wojciecha Korfantego, na rzecz Centrum Sportu i Rekreacji Multisport S.J., na okres 25 lat.

9.)wyrażenia zgody na użycie Herbu Miasta Zabrze przez Stowarzyszenie Colere.pl na logotypie stowarzyszenia.

10.)powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Zabrzu do składu Stypendialnej Komisji Rekomendacyjnej rozpatrującej wnioski o stypendia dla uczniów i studentów na rok szkolny 2010/2011.