Premiera filmu Michała Majerskiego

15.04.2010

Michał Majerski, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Urząd Miejski w Zabrzu serdecznie zapraszają 23 kwietnia br. (piątek) o godz. 18.00 do Kina Roma w Zabrzu na premierę filmu dokumentalnego Michała Majerskiego pt. „Oberschlesien – kołocz na droga“.

Po filmie (około godz. 19.30) rozpocznie się dyskusja z udziałem reżysera Michała Majerskiego i zaproszonych gości: dr. Jerzego Gorzelika, historyka sztuki, przewodniczącego Ruchu Autonomii Śląska, ks. Infułata Pawła Pyrchały, księdza rezydenta w parafii św. Józefa w Zabrzu oraz Michała Smolorza, publicysty, producenta telewizyjnego. Dyskusję poprowadzi Krzysztof Karwat, publicysta, krytyk literacki.

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa (mailem, faksem bądź telefonicznie – formularz zgłoszeniowy w załączeniu) do dnia 21 kwietnia br. Kontakt: Krzysztof Duda, menedżer projektów, tel. 32 2324902 / 4612070, fax: 32 2324901 / 4612071, e-mail: krzysztof.duda@haus.pl

Film powstał dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

O filmie:
Film tworzy ostatnią część osobistej trylogii filmowej, w której reżyser koncentruje się na ludzkich losach
i osobistych relacjach pomiędzy Polakami i Niemcami. Nawiązując formalnie i treściowo do swoich poprzednich filmów podejmuje ponownie pytanie o znaczenie pamięci dla ocalenia siebie i własnych korzeni. W poszukiwaniu odpowiedzi Majerski powraca z Niemiec do miejsca swojego dzieciństwa – na Górny Śląsk. Podobnie, jak w poprzednich filmach, w centrum zainteresowania autora staje głębokie emocjonalne zakorzenienie człowieka w swoim miejscu i traumatyczny wpływ tych powiązań na jego losy. W dokumencie „Oberschlesien – kołocz na droga“ w miejsce opustoszałych i melancholijnych krajobrazów polskiego Pomorza obecnych w poprzednich filmach reżysera, pojawiają się przemysłowe krajobrazy Górnego Śląska.
Region Górnego Śląska przez lata był synonimem konfliktów polsko-niemieckich. Od czasów Plebiscytu
w 1921 roku do otwarcia granic państwowych w 2007 roku, polskie i niemieckie interesy zderzały się tu nieustannie. Przesuwające się granice i pomieszana tożsamość Ślązaków były głównym zarzewiem konfliktów.
Jak jest dzisiaj? Zacząć by trzeba od tego, jakie są jego dzisiejsze granice i gdzie leżą te ziemie, ten region, o którym się słyszy, że tam umarła Oma, urodził się bracik, a ciotki i ujki musieli wyjechać do rajchu i potracili majątki. Kiedy dzisiaj jedzie się odnowioną autostradą z Niemiec, to żaden szyld czy znak drogowy nie mówi gdzie Śląsk się zaczyna lub kończy. Gdzie wobec tego on leży, a może już go nie ma skoro niemal wszyscy etniczni Górnoślązacy wyjechali lub uciekli do Niemiec – albo się spolszczyli? Jaka kultura wypełniła te luki? Kto ocalał, kto mieszka na tych ruinach, które jeszcze nie tak dawno było znaczącym regionem
z dwunastoma noblistami?
Aby tę zagadkę rozwiązać Michał Majerski przyjechał na trzy miesiące z kamerą na Górny Śląsk…