Konferencja Ekologiczna

14.04.2010

22 kwietnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Kąpieliska Leśnego w Zabrzu – Maciejowie przy ulicy Srebrnej 10 odbędzie się Konferencja Ekologiczna na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 

Celem spotkania jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w oparciu o wiedzę doświadczonych specjalistów krajowych oraz regionalnych w tym zakresie. Udział w Konferencji zapewni możliwość integracji społeczeństwa na rzecz wspólnego działania, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska.
Organizatorem sympozjum jest Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu.
Patronat honorowy nad konferencją przyjęli Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Piotr Śmigielski oraz Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka -Szulik. Patronat merytoryczny objął Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.
Konferencja skierowana jest do mieszkańców Zabrza, zarządców nieruchomości, właścicieli sklepów RTV AGD.
Liczba miejsc ograniczona.
Po zaproszenia należy się zgłaszać osobiście do Ogrodu Botanicznego w Zabrzu przy ulicy Piłsudskiego 60. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia.