XVII Tydzień Ziemi

09.04.2010

16 kwietnia br. o godz. 12.00 w gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu odbędzie się inauguracja XVII Tygodnia Ziemi.
 

„Tydzień Ziemi" będący największym tego typu przedsięwzięciem w Województwie Śląskim, odbywa się corocznie od szesnastu lat. Adresowany głównie do dzieci i młodzieży stawia sobie za cel dostarczenie rzetelnej wiedzy i informacji o stanie i różnych aspektach ochrony środowiska, a jednocześnie tworzy przestrzeń dla publicznego ujawniania aktywności, pomysłowości, różnorakich talentów i wielkiej wrażliwości młodych ludzi. Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży Śląska – corocznie bierze w niej udział około 11.000 osób. „Tydzień Ziemi" znalazł również aprobatę i mocne poparcie władz państwowych, samorządowych oraz sponsorów, którym nieobca jest troska o środowisko naturalne i edukację ekologiczną.
W ramach imprezy organizowane są m.in.: prelekcje, warsztaty, konkursy plastyczne, literackie, konkurs internetowy, koncerty, projekcje filmowe, wystawy, wycieczki do obiektów przemysłowych i komunalnych, zawody sportowe.
Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Nadzieja w różnorodności”.
 

Szczegóły na temat imprezy oraz program imprezy w załączniku poniżej.