Drzewa w obiektywie

06.04.2010

Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu jest organizatorem konkursu fotograficznego „Drzewa Zabrza –spotkania z ekologią”.

Mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, którzy lubią fotografować, interesują się ekologią i chcieliby pochwalić się swoimi artystycznymi dokonaniami.

Konkurs jest organizowany na terenie Zabrza. Każdy jego uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy pojedyncze zdjęcia, które powinny być ponumerowane i opisane (tytuł, okoliczności i data wykonania).
 

Prace muszą też spełniać określone warunki techniczne, jak: wymiar 15 x 20 cm, CD-ROM zawierający zeskanowane fotografie lub pliki cyfrowe w formacie JPG, o rozdzielczości 300 dpi.
 

Zdjęcia wraz z wypełnionym zgłoszeniem konkursowym należy wysłać pocztą – w zabezpieczającej przed zniszczeniem, zaklejonej i oznakowanej kopercie (imię i nazwisko uczestnika oraz grupa) – na adres:

Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 60, 41-800 Zabrze, z dopiskiem: Drzewa Zabrza- Spotkania z Ekologią. Konkurs fotograficzny lub dostarczyć osobiście do 19 kwietnia br. pod ten sam adres.
 

Dla uczestników fotograficznej rywalizacji z ekologią w tlę przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Ogrodu Botanicznego:www.mob-zabrze.pl.