40 tysięcy szans

06.04.2010

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu realizuje projekt pod nazwą "40 tysięcy szans", w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt adresowany jest do osób z woj. śląskiego zamierzających otworzyć działalność gospodarczą, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

W ramach projektu PUP w Zabrzu oferuje:

– dla 80 osób, wsparcie szkoleniowo – gospodarcze, które ma na celu wyposażenie uczestników projektu w wiedzę niezbędną do otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

– dla 40 osób, wsparcie finansowe w kwocie do 40 tys. zł, na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

– dla 40 osób, podstawowe wsparcie pomostowe przez okres do 6 miesięcy od dnia otwarcia działalności gospodarczej na pokrycie podstawowych kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z regulaminem projektu znajdują się na stronie www.pupzabrze.pl, w zakładce "40 tysięcy szans".
 

Formularze zgłoszeniowe można składać do 14 maja 2010 r. do godz. 14.00 w PUP w Zabrzu, II piętro, pok. 607.