Zabrze przestrzenią rozwoju

Gwarancja na kanalizację

18.03.2010

W ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zabrze” trwa 12-miesięczny okres zgłaszania wad, po którym rozpocznie się trzyletni okres gwarancji. Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości zostaną usunięte.

W związku z powyższym, ponownie przypominamy, że wszelkie usterki i awarie zaistniałe w związku z przeprowadzoną inwestycją można zgłaszać:
 – osobiście w każdy poniedziałek od godz.13.00 do 15.00 oraz piątek od  godz. 9.00 do 11.00 w siedzibie Jednostki Realizującej Projekt przy ulicy Targowej 2 w Zabrzu,
 – telefonicznie od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu 0-32-277-62-93.

Informacje o występujących awariach, całodobowo przyjmuje również Dyspozytor ZPWiK Sp. z o.o. pod numerem telefonu 0-32-271-31-15, 994.

Prosimy również Radnych Rady Miejskiej w Zabrzu, Rady poszczególnych dzielnic i osiedli naszego miasta o włączenie się w przekazywanie do JRP wszystkich uwag mieszkańców, celem ich szybkiej weryfikacji i uwzględniania w przypadku zasadności.

 

JRP – ZPWiK Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Targowa 2, Sekretariat tel. 032 277 62 80,e-mail: jrp@wodociagi.zabrze.pl; http://www.fs.zabrze.pl