Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

03.03.2010

Zakończono realizację zadań związanych z organizacją radiowej łączności, która wspomaga nadzór nad systemem wczesnego ostrzegania ludności oraz alarmowania przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zabrzu. PCZK stanowi integralną część Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Dzięki wykorzystaniu niezależnego łącza radiowego utrzymywana jest stała łączność pomiędzy wojewodą śląskim a prezydentem Zabrza. Centrum pełni ponadto ważną rolę podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, gdzie specjaliści pełnią całodobowe dyżury pod nr tel. 32 37 33 388.