Dotacje na zabrzańskie zabytki w 2010 roku

02.03.2010

15 lutego 2010 r. Rada Miejska w Zabrzu podjęła Uchwałę Nr XLIX/671/10 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Zabrze na rok 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta.

W ramach zaplanowanych środków w budżecie miasta na rok 2010 na ten cel udziela się dotacji w wysokości1 470 930,63 zł na dofinansowanie poniższych zadań:

1. Nazwa zadania: Prace remontowe zabytkowych organów z Kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Macieja Apostoła w Zabrzu Maciejowie
Obiekt: instrument muzyczny: zabytkowe organy z Kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Macieja Apostoła nr rejestru B/124/08
Dotowany: Rzymskokatolicka Parafia Św. Macieja Apostoła w Zabrzu Maciejowie ul. Kondratowicza nr 15 A; Zabrze Maciejów.
Wartość dofinansowania:Wartość przyznanej dotacji wynosi: 65 788,50 zł brutto, co stanowi 50% wartości zadania.

2. Nazwa zadania: „Prace konserwatorskie dziesięciu okien witrażowych Kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu”.
Obiekt: Witraże: figuralne i geometryczne, w postaci sześciu witraży w nawie od południa, dwóch witraży w nadświetlu wejścia bocznego i wejścia głównego oraz dwóch rozet witrażowych w kaplicy nr rejestru B/125/08
Dotowany: Rzymsko-Katolicka Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu ul. Wolności nr 196
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 84 512,50 zł brutto, co stanowi 50 % wartości zadania.

3. Nazwa zadania: „Remont dachu wieży Kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Pawła Apostoła w Zabrzu Pawłowie”
Obiekt: Kościół parafialny pod wezwaniem św. Pawła Apostoła nr rejestru A/253/09
Dotowany: Parafia Rzymsko-Katolicka św. Pawła Apostoła w Zabrzu Pawłowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego nr 67b
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 302 756,00 zł brutto, co stanowi 50% wartości zadania.

4. Nazwa zadania: Prace remontowo-konserwatorskie drewnianego poddasza wraz z wymianą instalacji elektrycznej (w obrębie poddasza) Kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Józefa w Zabrzu, ul. Roosevelta nr 102 – etap II.
Obiekt: Kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa w Zabrzu nr rejestru A/5/99
Dotowany: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Józefa w Zabrzuul. Roosevelta nr 104, 41-800 Zabrze
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 25 286,19 zł: brutto, co stanowi 50% wartości zadania

5. Nazwa zadania: Remont elewacji Kościoła św. Jana Chrzciciela w Zabrzu Biskupicach I etap.
Obiekt: Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Zabrzu Biskupicach nr rejestru A/209/99
Dotowany: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Zabrzu Biskupicach ul. Bytomska nr 37
Wartość dofinansowaniaWartość przyznanej dotacji wynosi: 274 852,35 zł brutto, co stanowi 50,00% wartości zadania.

6. Nazwa zadania: Odnowienie elewacji wraz z detalem architektonicznym budynku Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego imienia Pokoju w Zabrzu,
Obiekt: Kościół Ewangelicko-Augsburski im. Pokoju w Zabrzunr rejestru A/150/05
Dotowany: Parafia Ewangelicko – Augsburska w Zabrzu, ul. Klimasa 3
Wartość dofinansowania:Wartość przyznanej dotacji wynosi: 249 978,54 zł brutto, co stanowi 42,68 % wartości zadania.

7. Nazwa zadania: Renowacja – konserwacja pomieszczenia Markowni. Zadanie realizowane będzie w ramach II etapu projektu pn. Zmiana sposobu użytkowania budynków Kopalni Ludwik na obiekty kultury
Obiekt: Budynek Cechowni – Łaźni-Szatni dawnej Kopalni „Ludwik” w Zabrzu. nr rejestru A/204/06
Dotowany: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki, z siedzibą w Zabrzu przy ul. Hagera 41
Wartość dofinansowania Wartość przyznanej dotacji wynosi: 153 760,97 zł brutto, co stanowi 50,00 % wartości zadania.

8. Nazwa zadania: Remont i konserwacja elewacji ściany szczytowej (południowej) hali produkcyjnej.
Obiekt: Hala dmuchaw wielkopiecowych (obecnie hala nr 3) w zespole zabudowań dawnej Donnersmarckhütte AG w Zabrzu nr rejestru A/234/08
Dotowany: Huta Zabrze S.A. w Zabrzu, ul. Mikulczycka 13
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 149 993,82 zł brutto, co stanowi 49,00% wartości zadania.

9. Nazwa zadania: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz drenażu opaskowego wokół ścian budynku.
Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Komuny Paryskiej nr 21-23 w Zabrzu Rokitnicy nr rejestru A/1435/91
Dotowany: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej nr 21-23 w Zabrzu Rokitnicy.
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 30 636,66 zł brutto, co stanowi 49,00% wartości zadania.

10. Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz przemurowanie kominów budynku.
Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Nowowiejskiego nr 14-16 w Zabrze Rokitnicy; nr rejestru A/1435/91
Dotowany: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Nowowiejskiego nr 14-16 w Zabrzu Rokitnicy.
Wartość dofinansowaniaWartość przyznanej dotacji: 70 048,72 zł brutto, co stanowi 49,00% wartości zadania.

11. Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego, przebudowa kominów, wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wymiana stolarki okiennej w budynku.
Obiekt: Budynek mieszkalny, czterorodzinny (1/4 obiektu) ul. Nowowiejskiego nr 41 A w Zabrzu Rokitnicy nr rejestru A/1435/91
Dotowany: Właściciel prywatny – Państwo Stanisława i Lucjusz Mikulak
Wartość dofinansowania:Wartość przyznanej dotacji wynosi: 15 657,21 zł brutto, co stanowi 50,00% wartości zadania.

12. Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, przebudowa kominów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymiana stolarki okiennej i renowacja elewacji budynku.
Obiekt: Budynek mieszkalny, czterorodzinny (1/4 obiektu) ul. Nowowiejskiego nr 39 a w Zabrzu Rokitnicy nr rejestru A/1435/91
Dotowany: Właściciele prywatni – Pan Artur Grochalski oraz Pan Tomasz Wójcicki
Wartość dofinansowania:Wartość przyznanej dotacji wynosi: 30 740,53 zł brutto, co stanowi 50,00% wartości zadania.

13. Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i przemurowanie komina w budynku.
Obiekt: Budynek mieszkalny, czterorodzinny (1/4 obiektu) ul. Medyków nr 1 a w Zabrzu Rokitnicy nr rejestru A/1435/91
Dotowany: Właściciel prywatny – Państwo Gabriela i Krystian Niewiedziol
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 16 918,64 zł brutto, co stanowi 50,00% wartości zadania.