Rozmowy z kupcami

26.02.2010

26 lutego br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu odbyło się spotkanie prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik z kupcami targowiska przy ul. Piastowskiej.

Tematem była modernizacja placu targowego. Zarówno kupcy, jak i władze naszego miasta zauważają potrzebę poprawy wizerunku tego obiektu. Obie strony podczas spotkania podkreślały też znaczenie współpracy i wzajemnego zrozumienia, które powinny towarzyszyć rozmowom na temat przyszłości targowiska.

Prezydent Zabrza przedstawiła kilka wariantów remontu tego obiektu i poprosiła o opinię kupców. Za kilka tygodni przedstawiciele handlarzy ponownie spotkają się z władzami miasta, by podzielić się sugestiami ws. modernizacji placu przy ul. Piastowskiej.