Marcowe imprezy MBP

23.02.2010

Wykaz imprez kulturalno – oświatowych organizowanych przez MBP w Zabrzu w marcu 2010 roku.

Wystawy:

Filia nr 2 (Biskupice, ul. Bytomska 28 – „Galeria Ratuszowa”): – „Zwierzęta wokół nas” – wystawa fotograficzno – malarska Grupy 18 – „Obsydian” pod kier. Marzeny Toczyłowskiej. (1 – 31 marca):

Filia nr 14 (Zabrze, ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a 81): – Malarstwo starszej grupy uczestników zajęć Klubu „Pastel” Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (1 – 31 marca);

Filia nr 19 (Zabrze, ul. Jana III Sobieskiego 31): – „Przemijanie” wystawa fotograficzna grupy artystycznej Dawida Kleina, działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury „Guido” w Zabrzu. (1- 31 marca);

Filia nr 20 (Zabrze, Plac Warszawski 1): – „Barwy roku” – wystawa plastyczna Centrum Edukacji i Rehabilitacji przy Zabrzańskim Towarzystwie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski pod kier. Joanny Adamczyk i Agnieszki Kulpy – Wieczorek. (1 – 31 marca);

Czytelnia ogólna i czytelnia prasy (Zabrze, ul. Wyzwolenia 4 i 2): – wystawa studentów Wydziału Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (cz. 2). (1 – 31 marca);

Konkursy:

IX Miejski Konkurs na Inscenizacje Utworów Literackich dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-III) – „Twórczość Jana Brzechwy”:

– 5 stycznia – rozesłanie regulaminu konkursu do szkół,
– 10 marca– przyjmowanie zgłoszeń szkolnych grup scenicznych,
– 8 kwietnia– finał konkursu w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Zabrzu – Mikulczycach.

V Ogólnopolski konkurs literacki – „Zabrzańska Wiosna Poetycka”

● 23 lutego – ogłoszenie regulaminu konkursu,
● 15 maja – przyjmowanie nadsyłanych tekstów,
● 10 czerwca– ogłoszenie wyników konkursu w Czytelni ogólnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu.

 

Spotkania:

4 marca o godz. 17.00 w Czytelni ogólnej Miejskiej Biblioteki Publicznej (Zabrze, ul. Wyzwolenia 4): – spotkanie autorskie z Michałem Komarem scenarzystą i krytykiem filmowym, autorem sztuk teatralnych, wydawcą i publicystą.

26 marca o godz. 17.00 w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (ul. 3 Maja 19): – spotkanie autorskie z Izoldą Kwiek oraz promocja tomiku poetyckiego autorki „Tabor Izoldy” połączone z prezentacją folkloru romskiego.

Dni Francuskie w Zabrzu:

16 – 18 marca w filiach MBP w Zabrzu prezentowane będą wystawki tematyczne poświęcone francuskiej kulturze i literaturze,

17  marca o godz. 18.00 w Kinie „Roma” (Zabrze, ul. Padlewskiego 4): – w ramach Klubu Filmowo – Literackiego „DYSKURS” projekcja filmów współczesnego kina francuskiego:
1. „Jeszcze dalej niż północ”,
2. „Opowiedz mi o deszczu”.

Dyskusyjny Klub Książki:

10 marca o godz. 18.00 w Czytelni multimedialnej MBP (Zabrze, ul. Wyzwolenia 2): – spotkanie poświęcone książce „Linia czasu” Johna Michaela Crichtona, amerykańskiego pisarza, reżysera, scenarzysty i producenta filmowego.

Zajęcia dla dzieci w Filii nr 20 MBP w Zabrzu (Plac Warszawski 1): – każdy poniedziałek m-ca o godz. 9.00 – w ramach cyklu „Cała Polska Czyta Dzieciom” – „Kraina Baśni” – zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 34.