Marzec w Muzeum Miejskim w Zabrzu

19.02.2010

Harmonogram marcowych wydarzeń organizowanych przez Muzeum Miejskie w Zabrzu.
 

Wystawy:

Galeria Café Silesia:
• Czy mnie jeszcze pamiętasz? Zabrze w latach 1945 – 1979
do 07.03.2010 Galeria Café Silesia, w dniu 8 .03. 2010 godz. 17.00 finisaż wystawy
• Roman Nowotarski – Malarstwo
16. 03.2010 – 16 .05. 2010 Galeria Café Silesia

 

Ekspozycja w Hotelu Diament:
• Naturalia (fauna i flora) w sztuce
1.02.2010 – 30.04.2010
Ekspozycja w kinie Roma:
• Z dziejów kin Zabrza
Wystawa z okazji 100-lecia kina Roma w Zabrzu, ul. Padlewskiego 4.

Wykłady i spotkania:
 

• Obozy pracy przymusowej w kopalniach Zabrze Wschód i Makoszowy w latach 1945-1949 – prowadzący Sebastian Rosenbaum
Czwartkowe spotkania w Muzeum Miejskim w Zabrzu
4.03.2010 godz. 17.30
Podczas spotkania będzie losowany wśród jego uczestników, bilet na spektakl, ufundowany przez teatr Nowy w Zabrzu.

Tematy lekcji muzealnych do realizacji w Galerii Café Silesia
 

• Przygotowując się do Wielkiej Nocy , zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi (szkoły podstawowe kl. I-III – kontakt: Dorota Kuder, Irena Winder )
• Śląski strój ludowy, zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi (szkoły podstawowe – kontakt: Dorota Kuder)
• Podstawy heraldyki oraz dzieje herbu miejskiego, zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki (szkoły podstawowe i gimnazjalne – kontakt: Irena Winder)
• ABC malarstwa (szkoły podstawowe – kontakt: Iwona Wróblewska)
• ABC grafiki (szkoły podstawowe – kontakt: Iwona Wróblewska)
• Artyści Zabrza (szkoły podstawowe i gimnazja – kontakt: Iwona Wróblewska)
• Archeologia Zabrza (szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie – kontakt: Aleksandra Korol)
• Śladami tradycji – życie codzienne i odświętne dawnych społeczności górniczych w malarstwie P. Wróbla, E. Gawlika, W. Pieczki, E. Bąka (gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Jadwiga Pawlas – Kos)
• Śląskie zabawy i uciechy w malarstwie naiwnym regionu (gimnazja – kontakt: Jadwiga Pawlas – Kos) – kontakt: Jadwiga Pawlas – Kos)
• Śląsk zwyczajny i niezwyczajny w sztuce regionu – Ociepka, Sówka, Wróbel (gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Jadwiga Pawlas – Kos)
• Powstania śląskie i plebiscyt (szkoły średnie – kontakt Piotr Hnatyszyn)
• Wojciech Korfanty w niemieckiej propagandzie plebiscytowej (szkoły średnie – kontakt Zbigniew Gołasz)