Zabrze przestrzenią rozwoju

Konkurs "Samorząd gminy dzieciom- nowe świetlice i kluby"

19.02.2010

Ogłoszony został Konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej Edycja 2010 rok pt. „ Samorząd gminy dzieciom – nowe świetlice i kluby”, w ramach realizacji zadań programowych „Świetlica, Praca i Staż- socjoterapia w środowisku gminnym”.
 

Do konkursu przystąpić mogą organizacje społeczne, które podejmują działalność o charakterze socjoterapeutycznym na rzecz dzieci i młodzieży w placówkach świetlicowych bądź klubach utworzonych lub rozwijających działalność socjoterapeutyczną w 2010 roku, we współpracy z właściwym powiatowym urzędem pracy w ramach realizacji programów rynku pracy.
 

Dofinansowane zostaną wybrane projekty, uznane za najlepsze. Kwota dofinansowania, jaką może uzyskać placówka świetlicowa lub klub, wynosi 10 000,00 zł i może zostać przeznaczona na dodatkowe sfinansowanie zakupu wyposażenia świetlicy, pomagającego wzbogacić ofertę zajęć programowych.
 

Udokumentowane wnioski można składać do 16 marca 2010 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 10 lub nadesłać drogą pocztowa na wyżej wymieniony adres.
Szczegółowe informacje oraz wymagane formularze dostępne są na stronie www.rops-katowice.pl