40 tys. zł na otwarcie działalności

18.02.2010

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu rozpoczął rekrutację kandydatów do projektu pn. „40 tysięcy szans”.

W ramach projektu docelowo przyznanych zostanie 40 dotacji w wysokości do 40 tys. zł na otwarcie nowych, jednoosobowych działalności gospodarczych. Rekrutacja kandydatów trwać będzie do 14.05.2010 r. Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin projektu dostępne są na stronie www.pupzabrze.pl w zakładce „40 tysięcy szans – dokumenty do pobrania”, jak również w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu w pokoju 607.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia."

Więcej informacji dotyczących realizacji projektu uzyskać można na stronie: www.pupzabrze.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu ul. Roosevelta 40a II piętro, pok. 607 (tel: 032-277-90-12).