Serce i muzyka

17.02.2010

16 lutego o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury Guido w Zabrzu odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie z cyklu „Z muzyką po zdrowie”, którego organizatorem jest Śląskie Centrum Chorób Serca.

Spotkanie prowadził profesor Marian Zembala, który przybliżył uczestnikom m.in. historię oraz główne wydarzenia rozwoju transplantologii serca i płuc. Specjaliści Śląskiego Centrum Chorób Serca opowiadali o świadomości zdrowotnej, a także o czynnikach wpływających na zdrowie.

– Mówimy o zdrowym stylu życia, ale nie służymy dobrym przykładem. Wiedza pacjentów na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia wciąż nie jest wystarczająca dla skutecznej profilaktyki i świadomego wpływu na własne zdrowie. Aby poprawić ten stan rzeczy, warto działać w różnych sferach życia społecznego, propagować i upowszechniać idee promocji zdrowia – twierdzili specjaliści Śląskiego Centrum Chorób Serca.

W programie artystycznym wystąpił m.in. kwartet Exodus, który wykonał Koncert smyczkowy "Cztery pory roku " A. Vivaldiego. Kolejne spotkanie odbędzie się 3 marca i zostanie poświęcone tematyce związanej z zawałem serca oraz profilaktyce układu krążenia.

Pogadanki w ramach projektu „Z muzyką po zdrowie” będą odbywały się regularnie, zawsze w pierwszą środę miesiąca (za wyjątkiem lipca i sierpnia). Inicjatywę tą patronatem honorowym objęła – Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik.

Organizatorami są: Śląskie Centrum Chorób Serca, Urząd Miejski w Zabrzu oraz Miejski Ośrodek Kultury „Guido”.