Konsultacje społeczne z operatorami telekomunikacyjnymi dotyczące projektu SilesiaNet

15.02.2010

22 lutego o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, w sali 207 odbędą się konsultacje społeczne z operatorami telekomunikacyjnymi, dot. Realizacji przedsięwzięcia pn.: „SilesiaNet – Budowa Społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Zabrze”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w celu zapoznania operatorów telekomunikacyjnych z planowaną inwestycją, polegającą na budowie szerokopasmowej sieci światłowodowej.

Program spotkania:
• Przedstawienie charakterystyki przedmiotowego projektu;
• Zgłaszanie pytań przez zainteresowanych; udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi;
• Dyskusja z uczestnikami konsultacji.
• Zgłaszanie opinii i wniosków.
 

Informacje o projekcie:
Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej (NGN) poprzez budowę miejskiej sieci otwartej dla wszystkich operatorów. Realizacja inwestycji powinna przyczynić się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie całego miasta oraz poprawić warunki techniczne dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku operatorów usług internetowych. Realizacja projektu poprawi efektywność wymiany danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi oraz między podmiotami gospodarczymi.
Potrzeba realizacji projektu na terenie Miasta Zabrze wynika z niezadowalającego stanu infrastruktury światłowodowej. Zauważalny jest również problem uzyskania swobodnego dostępu – do zapełnionej kanalizacji teletechnicznej operatorów lokalnych – pozwalającego na zbudowanie szerokopasmowej sieci. W ramach projektu zostanie zbudowana wydajna sieć światłowodowa szkieletowa i dystrybucyjna, spełniająca wymogi sieci następnej generacji (NGN) oraz zostaną przygotowane obiekty (węzły dostępowe) pod instalacje operatorów. Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, chcących oferować usługi szerokopasmowe lub ich nowoczesne zastosowania wszystkim mieszkańcom regionu, w tym tych którzy w oparciu o tą infrastrukturę będą rozbudować własne systemy dostępu szerokopasmowego. Część sieci będzie również wykorzystywana na potrzeby własne samorządu.
 

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i będą służyć optymalizacji zamierzenia oraz prac projektowych związanych z ewentualną realizacją kolejnych etapów budowy sieci szerokopasmowej na terenie miasta.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Ireneuszem Pawlik – pracownikiem Wydziału Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Zabrzu, tel. 32 37 33 424, adres e-mail: ipawlik@um.zabrze.pl.