Promocja albumu

04.02.2010

3 lutego w Liceum Plastycznym w Zabrzu-Kończycach odbyła się promocja albumu "Nasze Kończyce". Jego wydanie jest rezultatem kilkuletnich starań wielu osób.

Album „Nasze Kończyce” jest próbą zatrzymania w kadrze i w słowie historii ludzi mieszkających na wielokulturowym obszarze pogranicza. Jest to pierwsza tego typu publikacja prezentująca dzieje dzielnicy i opisująca jej charakter, przede wszystkim jednak koncentrująca się na wspomnieniach związanych z nią ludzi.

W albumie podzielonym na pięć części znalazł się oparty na materiałach źródłowych rys historyczny pióra Marka Smudy i dopełniający go zapis dziejów Kończyc, nieżyjącego już Pawła Doli.

Rozdziały poświęcone szkole i parafii w sposób jednoznaczny oddają polski charakter dzielnicy. Dzieje budowy szkoły, perełki architektury międzywojennej na polsko-niemieckim pograniczu, przekształconej w nieodległej przeszłości w Liceum Plastyczne to wymowny przykład patriotyzmu ówczesnej społeczności. Warto podkreślić, że w dziejach Kończyc szczególną rolę odegrał Kościół, zwłaszcza duszpasterze kończyckiej parafii, spośród których najbardziej przemawiającą do wyobraźni postacią jest osoba ks. Józefa Knosały.

Najwięcej miejsca zajmują wspomnienia i osobiste relacje samych kończyczan. To główny walor tej publikacji, gdyż przywoływane z pamięci słowa i obrazy pozwalają unaocznić sobie świat, który już odszedł.

Album „Nasze Kończyce” jest pierwszym tomem z serii poświęconej dzielnicom Zabrza. Można go zakupić w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. W najbliższej przyszłości planuje się wydanie kolejnych książek opowiadających o losach ludzi i miejscach naszego miasta.