Zabrze przestrzenią rozwoju

Dotacje na zabrzańskie zabytki

04.02.2010

29 stycznia 2010 roku odbyło się posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 36/BKZ/2010 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 22.01.2010 r. w sprawie wydania opinii do wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta Zabrze na rok 2010.

Na sesji Rady Miejskiej, której posiedzenie zaplanowano na 15 lutego zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Zabrze na rok 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta.

W uchwalonym budżecie miasta Zabrze na rok 2010 (Uchwała Nr XLVIII/639/09 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2009r.) na dofinansowanie obiektów zabytkowych zaplanowano kwotę 1 488 976,00 zł.

Warto podkreslić, że w 2009 roku piętnaście zabrzańskich zabytkowych obiektów otrzymało dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane z trzech źródeł: Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (437956,70 zł), Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (494959,00 zł) oraz budżetu miasta Zabrze (1287442,68 zł).