Zabrze przestrzenią rozwoju

Konsultacje społeczne dotyczące projektu SILESIANET

03.02.2010

12 lutego o godz. 16.00 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 (pok. 207) odbędą się konsultacje społeczne dot. przedsięwzięcia pn.: SILESIANET – BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: MIASTO ZABRZE

Konsultacje zostaną przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalej z planowaną inwestycją polegającą na budowie szerokopasmowej sieci światłowodowej.

Program spotkania:
• Przedstawienie charakterystyki przedmiotowego projektu;
• Zgłaszanie pytań przez zainteresowanych; udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi;
• Opinie uczestników o projekcie;
• Ankietyzacja uczestników.

Informacje o projekcie:
Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej (NGN) poprzez budowę miejskiej sieci otwartej dla wszystkich operatorów. Realizacja inwestycji powinna przyczynić się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie całego miasta oraz poprawić warunki techniczne dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku operatorów usług internetowych. Realizacja projektu poprawi efektywność wymiany danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi oraz między podmiotami gospodarczymi.
Potrzeba realizacji projektu na terenie Miasta Zabrze wynika z niezadowalającego stanu infrastruktury światłowodowej. Zauważalny jest również problem uzyskania swobodnego dostępu – do zapełnionej kanalizacji teletechnicznej operatorów lokalnych – pozwalającego na zbudowanie szerokopasmowej sieci. W ramach projektu zostanie zbudowana wydajna sieć światłowodowa szkieletowa i dystrybucyjna, spełniająca wymogi sieci następnej generacji (NGN) oraz zostaną przygotowane obiekty (węzły dostępowe) pod instalacje operatorów. Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, chcących oferować usługi szerokopasmowe lub ich nowoczesne zastosowania wszystkim mieszkańcom regionu, w tym tych którzy w oparciu o tą infrastrukturę będą rozbudować własne systemy dostępu szerokopasmowego. Część sieci będzie również wykorzystywana na potrzeby własne samorządu.

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i będą służyć optymalizacji zamierzenia oraz prac projektowych związanych z ewentualną realizacją kolejnych etapów budowy sieci szerokopasmowej na terenie miasta.

Szczegółowy przebieg SILESIANET w załączniku poniżej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Ireneusz Pawlik – Wydział Inwestycji UM Zabrze
tel. 32 37 33 424
adres e-mail: ipawlik@um.zabrze.pl