O turystyce w Zabrzu

01.02.2010

28 stycznia odbyło się spotkanie Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Zabrza z członkami zespołu koordynującego przygotowania do 52 sesji Komisji Regionalnej ds. Europy, Światowej Organizacji Turystyki zaplanowanej na maj 2011 roku.

Powierzenie naszemu miastu organizacji tak prestiżowej konferencji jest wyrazem uznania dla osiągnięć w zakresie turystyki dziedzictwa przemysłowego. Odbywająca się w Zabrzu od sześciu lat Międzynarodowa Konferencja, Targi Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Tras Podziemnych, a także stale rozwijająca się oferta turystyczna i kulturalna naszych obiektów na czele z Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido” powodują, że nasze miasto stało się liderem w tym zakresie.

W rozmowach udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Organizacji Turystycznej, Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Określono harmonogram działań oraz wstępny zarys przedsięwzięcia.