Spotkanie z mieszkańcami Helenki

29.01.2010

„Helenka dziś i jutro – czy na Helence można lepiej żyć?” – to tytuł debaty, która odbyła się 28 stycznia w Gimnazjum 24 przy ulicy Zamenhofa.

Wzięli w niej udział: prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, Główny Inżynier Miasta – Grzegorz Janecki, naczelnicy wydziałów UM, komendant Straży Miejskiej Jarosław Rajda, proboszcz miejscowej parafii ks. Krystian Sznura oraz przedstawiciele policji i placówek oświaty. Nie zabrakło oczywiście licznie zgromadzonych mieszkańców osiedla.

Spotkanie podzielone zostało na trzy bloki tematyczne. Omówiono problemy bezpieczeństwa, infrastruktury oraz kultury i sportu. Po debacie każdy z mieszkańców miał okazję, by osobiście porozmawiać o problemach oraz zgłosić propozycje zwierzchnikom urzędowych wydziałów i miejskich instytucji.

Organizatorem spotkania była Rada Dzielnicy Helenka.