OŚWIADCZENIE

29.01.2010

Zabrze 29.01.2010 r.

Niniejszym oświadczam, że Prokuratura Apelacyjna w Katowicach postawiła mi zarzut dotyczący okresu, gdy pełniłem funkcję dyrektora KWK "Szczygłowice" w Knurowie. Do stawianego mi zarzutu nie przyznałem się, ponieważ nie poczuwam się do winy. Sąd odmówił zastosowania wobec mnie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Zastosowano wobec mnie środki o charakterze wolnościowym. Mam nadzieję, że proces sądowy oczyści mnie ze stawianego mi zarzutu.

Adam Kurbiel