Dodatkowy kurs linii 720

29.01.2010

Od 1 lutego nastąpi zmiana kursów autobusu linii 720.

KZK GOP wprowadza dodatkowy kurs okrężny w dni robocze. Będzie się on rozpoczynał o godz. 7.08 na przystanku przy ul. Goethego i będzie przebiegał następującą trasą: ul. 3 Maja, Matejki, Czołgistów, Roosevelta, Piłsudskiego (przyjazd o godz. 7.25), Wolności, De Gaulle’a, do przystanku na ul. Goethego. Umożliwi to dojazd do szkoły uczniom ZS nr 17 (przy ul. Piłsudskiego 58) na godz. 7.45. Natomiast dojazd na godz. 8.00 dla uczniów ZSO nr 5 zapewni dotychczasowy kurs przesunięty z godz. 7.23 na godz. 7.33 z przystanku na ul. Goethego. Autobus na ul. Piłsudskiego 29 dojeżdżać będzie o godz. 7.50.

Wcześniej wniosek w tej sprawie do KZK GOP skierowały dyrekcje ZSO nr 5 oraz ZS nr 17 oraz Rady Rodziców obu szkół. Pismo to poparte zostało przez Prezydent Zabrza.