Mikulczyckie Laury

27.01.2010

26 stycznia w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Mikulczycach odbyła się uroczysta gala wręczenia laurów „Przyjazny dla Mikulczyc”.

Nagrody za promocję dzielnicy przyznane zostały w kilku kategoriach

Laureaci:

  1. Resonans Con Tutti – muzyka
  2. Piotr Muschalik – sztuka
  3. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 – kultura
  4. Ireneusz Lazurowicz – sport
  5. Ewa Wolnica – oświata

Laur honorowy „Przyjazny dla Mikulczyc” otrzymał profesor Krzysztof Szczepan Nitsch.Wręczyła go ubiegłoroczna laureatka tego wyróżnienia, Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu uzdolnionej mikulczyckiej młodzieży.