Zabrze przestrzenią rozwoju

Imprezy MBP w lutym

27.01.2010

Wykaz imprez kulturalno – oświatowych organizowanych przez MBP w Zabrzu w lutym 2010 roku.

Wystawy:

 • Filia nr 2 (Biskupice, ul. Bytomska 28 – „Galeria Ratuszowa”): – „Zwierzęta wokół nas” – wystawa fotograficzno-malarska Grupy 18 – „Obsydian” pod kier. Marzeny Toczyłowskiej. (01 – 28 II 10);
 • Filia nr 14 (Zabrze, ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a 81): – Malarstwo starszej grupy uczestników zajęć Klubu „Pastel” Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (01 – 28 II 10);
 • Filia nr 19 (Zabrze, ul. Jana III Sobieskiego 31): – „Przemijanie” wystawa fotograficzna grypy artystycznej Daniela Kleina, działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury „Guido” w Zabrzu. (01- 28 II 10);
 • Filia nr 20 (Zabrze, Plac Warszawski 1): – „Barwy roku” – wystawa plastyczna Centrum Edukacji i Rehabilitacji przy Zabrzańskim Towarzystwie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski pod kier. Joanny Adamczyk i Agnieszki Kulpy-Wieczorek. (01 – 28 II 10);
 • Czytelnia ogólna i czytelnia prasy (Zabrze, ul. Wyzwolenia 4 i 2): – wystawa studentów Wydziału Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (cz. 2). (01 – 28 II 10);

Konkursy:

IX Miejski Konkurs na Inscenizacje Utworów Literackich
dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-III) – „Twórczość Jana Brzechwy”:

 • 05 I 10 – rozesłanie regulaminu konkursu do szkół,
 • 10 III – przyjmowanie zgłoszeń szkolnych grup scenicznych,
 • 08 IV – finał konkursu w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Zabrzu-Mikulczycach.

V Ogólnopolski konkurs literacki – „Zabrzańska Wiosna Poetycka”

 • 03 II 10 – ogłoszenie regulaminu konkursu,
 • 15 V – przyjmowanie nadsyłanych tekstów,
 • 10 VI – ogłoszenie wyników konkursu w Czytelni ogólnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu.

Zima w bibliotece – 2010

Filia nr 2, ul. Bytomska 28, od poniedziałku do czwartku (15-26 II) g. 10.oo-13.oo,
Filia nr 4, ul. Czarnieckiego 44, wtorki, czwartki ( 16-26 II) g. 11.oo-13.oo,
Filia nr 6, ul. Krakowska 52, poniedziałki, środy, piątki (15-26 II) g. 11.oo-13.oo,
Filia nr 9, ul. Paderewskiego 53, poniedziałki, środy, piątki (15-26 II) g. 10.oo-13.oo,
Filia nr 10, ul. Kruszyny 1, wtorki i piątki (16-26 II) g. 11.oo-14.oo,
Filia nr 11, ul. Wolności 177, wtorki i czwartki (16-26 II) g. 11.oo-13.oo,
Filia nr 18, ul. Młodego Górnika 2c, pon., środy i piątki (15-26 II) g.11.oo-15.oo,
Filia nr 19, ul. Sobieskiego 31, wtorki i czwartki (16-26 II) g. 11.oo-13.oo,
Filia nr 20, pl. Warszawski 1, od poniedziałku do piątku (15-26 II) g.10.oo-13.oo.

Spotkania:

 • 03 II 2010 r. o godz. 18.oo w Liceum Plastycznym w Zabrzu – Kończycach (ul. Konrada Sitki 55): – promocja albumu „Nasze Kończyce”.

Dyskusyjny Klub Książki:

 • 17 II 2010 r. o godz. 18.oo w Czytelni multimedialnej MBP (Zabrze, ul. Wyzwolenia 2): – spotkanie poświęcone książce „Lot nad kukułczym gniazdem” Kena Keseya.

Zajęcia dla dzieci w Filii nr 20 MBP w Zabrzu (Plac Warszawski 1): – każdy poniedziałek m-ca o godz. 9.00 – w ramach cyklu „Cała Polska Czyta Dzieciom” – „Kraina Baśni” – zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 34.