Partnerskie Essen Stolicą Kultury

15.01.2010

Miasto partnerskie Zabrza – Essen wraz z Zagłębiem Ruhry, zostało Europejską Stolicą Kultury 2010.

9 stycznia odbyły się uroczystości inauguracyjne, w których udział wzięli m.in. prezydent Niemiec Horst Koehler oraz przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Na zaproszenie Nadburmistrza Essen Reinharda Paβa w oficjalnych obchodach uczestniczyła też prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz przedstawiciele innych miast partnerskich.
Inaugurację stanowiło nabożeństwo ekumeniczne w esseńskiej katedrze oraz uroczyste spotkanie w kopalni Zollverein połączone z otwarciem Muzeum Zagłębia Ruhry.

Należy podkreślić, że oba miasta współpracują od wielu lat. Nadburmistrz Wolfgang Reininger i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik dwa lata temu podpisali umowę o wymianie doświadczeń w następujących dziedzinach: rozwoju miast, kultury, dziedzictwa przemysłowego i geodezji.

Warto wspomnieć, że osiedle na Wzgórzu Małgorzaty w Essen stanowi inspirację dla przywrócenia dawnej świetności os. Zandka, zaś z dorobku zrewitalizowanej oraz stanowiącej centrum kultury i sztuki kopalni Zollverein czerpie Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO. Władze Essen i Zabrza współpracują także w realizacji projektów społecznych skierowanych do osób niepełnosprawnych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2008 roku udało się również zainicjować bezpośrednią współpracę organizacji osób niepełnosprawnych, w tym np. niepełnosprawnych skautów esseńskich z harcerzami zabrzańskimi.

Trzeba podkreślić, że nasze miasto utrzymuje także bardzo dobre stosunki z kurią diecezjalną w Essen. Owocem tych relacji ma być wystawa skarbów esseńskiej katedry w Zabrzu.