Szkolenie dla Przedsiębiorców

14.01.2010

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie mieszkańców Zabrza tematem pozyskiwania funduszy unijnych na otwarcie lub rozwój własnej firmy, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta informuje, że 27 stycznia zorganizowane zostanie kolejne szkolenie warsztatowe pn.:„Rejestracja działalności gospodarczej – prawne i praktyczne aspekty zakładania własnej firmy”.

Szkolenie poprowadzi: Pani Aleksandra Kandzia -Ulrych
– przedstawiciel GAPP S.A. z Katowic

Termin szkolenia: 27.01.2010
(szkolenie jednodniowe)

Czas trwania: 9.00 – 15.00

Miejsce: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
ul. 3 Maja 95
sala konferencyjna 1 piętro

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny! Dodatkowo wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające ich udział oraz zakres zdobytej na szkoleniu wiedzy.

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową (dostępną w wersji elektronicznej poniżej) oraz dostarczyć ją jedną z poniższych dróg:
1. mailowo pod adres: mbania@um.zabrze.pl;
2. faksem: (0-32) 37-33-485 ;
3. lub osobiście do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, ul. Wolności 286, pok. 109.

Uwaga: O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń!

Dodatkowych informacji udzielają Pan Marcin Bania oraz Anna Kozorowska – pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, pod numerem tel. (0-32) 37-33-495 lub osobiście w pokoju 109 w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286.