Sesja Rady Miejskiej

13.01.2010

18 stycznia o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 5 projektów uchwał w sprawach:

1. Wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego IX Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11.
 

2. Nadania Przedszkolu Nr 2 w Zabrzu, wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 16 w Zabrzu, ul. Cmentarna 7 imienia Dziecięcego Uśmiechu.
 

3. Wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Zabrze zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu gmin ościennych do Izby Wytrzeźwień w Zabrzu oraz realizacji zadania, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi tych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.
 

4. Wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Pracowni Badań Elektrofizjologicznych Narządu Wzroku oraz Poradni Andrologicznej w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7.
 

5. Zmiany Uchwały Nr XXXIII/491/01 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia Wyróżnienie im. św. Kamila, nadawanego zasłużonym dla miasta Zabrze osobom i instytucjom.