Konkurs w dziedzinie krajoznawstwa

05.01.2010

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa w tym upowszechniania turystyki wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Celem konkursu jest powierzenie lub wsparcie realizacji zadań uprawnionym podmiotom wyłonionym w konkursie.

Zakres zadania:

  • Organizowanie imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, szczególnie dla dzieci i młodzieży.
  • Organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie dla dzieci i młodzieży.
  • Organizowanie konkursów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.
  • Organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji o tematyce turystycznej, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Szczegóły na temat konkursu w załączniku poniżej.