Sesja Rady Miejskiej

28.12.2009

29 grudnia o godz. 16.30 w sali nr 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 5 projektów uchwał w sprawach:

  1. Zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009,
  2. Wydatków, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  3. Budżetu miasta Zabrze na rok 2010,
  4. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
  5. Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze, ich najemcom.