Otwarty konkurs ofert w dziedzinie sportu i rekreacji

23.12.2009

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie sportu i rekreacji w 2010 roku w zakresie:
– szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
– upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Celem konkursu jest wsparcie lub powierzenie uprawnionym podmiotom (wyłonionym w konkursie), realizacji zadań publicznych w dziedzinie sportu i rekreacji, umożliwiających dzieciom i młodzieży powszechny dostęp i uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze dotyczące tej sprawy oraz wszystkie szczegóły na temat konkursu w załączniku poniżej.