Otwarte konkursy i warsztaty szkoleniowe

15.12.2009

Urząd Marszałkowski ogłasza dwa otwarte konkursy ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinach:
– kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 r. Termin składania ofert 11.01.2010 r.
– kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w okresie od 20.01.2010 roku do 30.11.2010 roku. Termin składania ofert 07.01.2010r.

W związku z tym 21 grudnia o godz. 16.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu przy ul. Brodzińskiego 4 odbędą się warsztaty szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury „Tworzenie projektu i wypełnianie wniosku”. Spotkanie poprowadzi Przemysław Smyczek, kierownik zespołu zadaniowego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Więcej informacji na temat konkursów na stronie internetowej www.copzabrze.pl