X Spotkania Matematyczno-Fizyczne

11.12.2009

10 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Zabrzu odbyły się, jubileuszowe, „X Spotkania Matematyczno – Fizyczne”, przeznaczone dla młodzieży o zainteresowaniach z zakresu nauk ścisłych.

W ramach warsztatów wykłady wygłosili:
– prof. dr hab. Jerzy Warczewski – „Przedmiot fizyki i przedmiot wiary są różne. Czym jest fizyka?”
– dr Piotr Janoska – „Matematyka wokół nas”.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie zabrzańskich szkół:
1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11
2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących
3. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr5
4. Zespołu Szkół Nr 10
5. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12

W ramach warsztatów odbyły się tradycyjnie 2 konkursy: „Błyskawica”i „Najmniejsza liczba”.

Pierwsze zmagania polegały na rozwiązaniu testu. Wzięło w nich udział czternastu uczestników. Zwyciężył Damian Orlef, uczeń klasy II AB z ZSO Nr 11, II miejsce zajął Tymoteusz Fojucik, uczeń ZSO.

W drugim konkursie wzięli udział wszyscy uczestnicy spotkania. Tym razem najmniejszą i niepowtarzalną liczbą naturalną okazała się liczba „14”.

Spotkanie połączone było z festiwalem nauki zorganizowanym w ramach programu „Partnerzy w nauce” finansowanego ze środków unijnych „Kapitał Ludzki”.

Organizatorami spotkania byli: Joachim Jałowiecki, Roman Drohojowski i Piotr Stefańczyk.