Prawa i wolność człowieka

11.12.2009

10 grudnia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu odbyła się konferencja naukowa pt.„Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka”.
 

Konferencja, której organizatorem była Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej przybliżyła temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka , a także jej istotnego znaczenia we współczesnym świecie.
 

– Organizowanie konferencji o takiej tematyce jest bezdyskusyjnie istotne, gdyż prawa człowieka – zgodnie z definicją – dotyczą każdego z nas, wynikają bowiem z godności człowieka. Nikt nie może się ich zrzec ani zostać ich pozbawiony. Dlatego posiadanie podstawowej chociaż wiedzy z zakresu praw człowieka jest niezbędne – powiedziała prof . Magdalena Środa z Uniwersytetu Warszawskiego.
 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji społecznych, studenci oraz naukowcy m.in. dr hab. Jacek Rąb, Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, Prof. dr hab. Andrzej Kiepas, MinRat Prof. Mag. DDr. Heinrich Badura, dr Aleksandra Kuzior, Prof. Marian Oslislo, dr Andrzej Polewczyk a także przedstawiciel Amnesty International Polska mgr Maciej Śliwa z grupą licealistów.
 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, Amnesty International Polska oraz Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.