Zabrze przestrzenią rozwoju

Ranking zadłużenia

07.12.2009

Tygodnik „Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota” opublikował stan zadłużenia 64 miast na prawach powiatu w stosunku do osiągniętych dochodów w 2008 roku. Z rankingu wynika, że 46 miast osiągnęło wyższy od Zabrza poziom zadłużenia.

Procent zadłużenia Zabrza w stosunku do osiągniętego dochodu w ubiegłym roku wyniósł 15,32.