Nagrody dla pracowników CKPiU

04.12.2009

W westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 252 dyrektorów, nauczycieli i pracowników śląskiej oświaty otrzymało Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę. W tym zaszczytnym gronie znalazło się aż dziesięć osób z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.

Wyróżnienia zasłużonym wręczyli Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Wicewojewoda Adam Matusiewicz oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber.

Pracownicy CKPiU, którzy otrzymali Medal Złoty za Długoletnią Służbę:

1. Adam Chodor – nauczyciel
2. Walerian Kubicz – nauczyciel
3. KrystynaPawlińska  – nauczyciel
4. Janusz Siech – nauczyciel
5. Zofia Sochacka  – pracownik gospodarczy
6. Krystyna Szabla – pracownik gospodarczy

Medal Srebrny otrzymali Piotr Lewaczek – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych CKPiU oraz  Zbigniew Naglik – nauczyciel. Brązowy Medal wręczony został nauczycielom – Marcinowi Kucharzowi i Janowi Tobiaszowi.

Medale za Długoletnią Służbę, przyznawane przez Prezydenta RP, są nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.