Nowe Miasto

03.12.2009

1 grudnia komisja powołana w ramach konkursu ogłoszonego w celu wyboru podmiotu zainteresowanego realizacją wspólnej inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącej infrastruktury w Zabrzu zakończyła pracę.
 

Na konkurs ogłoszony przez Gminę Zabrze oraz Zabrzańską Agencję Realizacji Inwestycji, wpłynęły oferty trzech podmiotów: Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus S.A., Ciputra Realty International Ltd. oraz Przedsiębiorstwa Budowlanego Feniks sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Po rozpatrzeniu wszystkich ofert komisja konkursowa wybrała ofertę firmy Ciputra Realty International Ltd.